V košíku je celkem:

0 kusů | 0  Kč


Český výrobek

Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) podporuje české výrobky již od roku 1994.

Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) je neziskovou organizací, který, dle svého statutu, všechny své příjmy používá pouze k propagaci výrobků označených značkou ČESKÝ VÝROBEK.

Cílem nadace je informovat spotřebitele o kvalitních českých výrobcích a podpořit jejich prodej. Od roku 1994 jsme na podporu českých výrobků vynaložili více jak 12.000.000 Kč.

NFČV si už v roce 1994 vytkl nesnadný cíl a to podpořit odbyt českých výrobků a zvýšit zájem spotřebitelů o české výrobky.

Vývoj v posledních letech potvrzuje, že naše vize byla a je správná. České výrobky potřebují podporu. České výrobky jsou vytlačovány z trhu nadnárodními řetězci a korporacemi, které mají jediný cíl a tím je vyšší zisk pro své zahraniční majitele. Trh se spotřebním zbožím je zásobován levným zbožím, které má čím dál kratší dobu použitelnosti. Potravinářské řetězce nechávají pro náš trh vyrábět náhražkové potraviny, které nás sice nezabijí, ale se skutečnými potravinami už nemají nic společného. Zákazníci to prý vyžadují.

Pravda je ovšem taková, že zákazníci vyžadují kvalitní zboží za férovou cenu. Nikdo nechce poruchový šunt a náhražkové potraviny plné chemikálií.

Podpořte i Vy produkci a prodej ČESKÝCH VÝROBKŮ.

 

Podmínky užití značky ČESKÝ VÝROBEK

Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) uděluje licenci k užití značky ČESKÝ VÝROBEK. Značka je na základě licenční smlouvy ve výhradním vlastnictví NFČV a je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 174586 již od 23. 11. 1993. 

Obecné požadavky na žadatele o získání licence k užití značky ČESKÝ VÝROBEK

  • Podnik musí být ve vlastnictví českých státních občanů, resp. české právnické osoby a výtěžek podnikání se nepřevádí mimo území ČR.
  • Žádost může podat pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba), registrovaný k podnikání na území ČR.
  • Žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje vyplněním elektronického přihlašovacího formuláře. Dále dokládá formou čestného prohlášení, že není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Výrobek, pro který žadatel žádá o udělení značky, musí splňovat platné právní předpisy.
  • Žadatel je povinen v době podání žádosti výrobek nebo skupinu výrobků pod svoji značkou dodávat do oběhu.


Korálovec ježatý